VNYPC khai giảng lớp Scratch Basic tại Quận 2 – Tp. HCM (tháng 08/2016)

Cuối tuần này club sẽ khai giảng Scratch Basic tại Tp HCM:

Thời gian: 16h00-19h00 chiều thứ 7 (06/08/2016)

Địa điểm: LẦU 1, Số 669 NGUYỄN DUY TRINH, P BÌNH TRƯNG ĐÔNG QUẬN 2 (Bên phải của cây Xăng Tân Lập).

Link đăng ký: http://goo.gl/forms/F4gEG0T9Jxj9BJDl2

 

3 thoughts on “VNYPC khai giảng lớp Scratch Basic tại Quận 2 – Tp. HCM (tháng 08/2016)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s