Các khóa học

Các khóa học của YPC được thiết kế và triển khai theo các nguyên tắc sau:

  • Chia thành các module (khóa) ngắn nhất có thể, vừa đủ để học viên học được một lượng kỹ năng và kiến thức trọn vẹn. Độ dài tối đa cho các khóa học là 16 buổi x 90p (8 buổi x 180p). Mỗi tuần, học sinh có thể học 1 buổi 180p hoặc 2 buổi 90p.
  • Ở mỗi buổi học, học viên đều được thực hành để tạo ra một đơn vị sản phẩm nào đó (project-based). Trong quá trình thực hành, giáo viên sẽ hướng dẫn lý thuyết. Cách học này tạo được hứng thú cho các em.
  • Chương trình và học liệu được các thành viên YPC tình nguyện xây dựng, trên cơ sở tham khảo và kế thừa các học liệu mở tốt nhất trên mạng. Chương trình được chia sẻ cho các giáo viên sử dụng và liên tục bổ sung.
  • YPC thường xuyên tổ chức các buổi học thử miễn phí theo hình thức Hour Of Code. Các vị phụ huynh có đăng ký thông tin với VNYPC sẽ nhận được email thông báo mỗi khi có Hour Of Code được CLB thực hiện.
  • Mỗi lớp có tối đa 12 học sinh (trường hợp lớp có nhiều giáo viên cùng dạy một lúc thì số học sinh có thể lớn hơn).

Xem danh sách các khóa học (liên tục được cập nhật):