Giáo viên

Giáo viên của YPC là những người có nhiệt huyết và năng lực chuyên môn, đang đi làm hoặc là sinh viên ở các trường đại học. Các giáo viên được YPC tuyển chọn, tập huấn và thường xuyên giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Quyền lợi của GV: được nhận thù lao đứng lớp, trải nghiệm niềm vui dạy học, học hỏi từ đồng nghiệp, xây dựng hình ảnh cá nhân, góp phần phát triển thế hệ tiếp sau.

Giáo viên hoàn toàn chủ động trong việc nhận dạy lớp và có trách nhiệm triển khai giảng dạy theo đúng lịch và chương trình. YPC liên tục nhận thêm giáo viên ở tất cả các địa phương. Xin liên hệ datpp@fpt.com.vn hoặc cuongha@fpt.edu.vn để biết chi tiết.

Các bước tuyển GV (cho mỗi môn) bao gồm:

  • Bước 0. Ứng viên đăng ký hoặc được các GV hiện tại giới thiệu
  • Bước 1. YPC xem xét thông tin đăng ký và quyết định pass sang bước sau hay từ chối, và báo lại cho ƯV.
  • Bước 2. YPC phỏng vấn ƯV về: (1) mục đích, động cơ, (2) kiến thức, kinh nghiệm liên quan môn định dạy, (3) khả năng sư phạm. Nếu k0 pass – báo lại cho ƯV, nếu pass – ƯV chính thức tham gia YPC, nhưng chưa sẵn sàng nhận lớp.
  • Bước 3. YPC cung cấp chương trình, giảng liệu, v.v. của môn học cho GV mới để nghiên cứu. Nếu đ/k cho phép, GV mới bố trí tham gia dự giờ, trợ giảng các GV khác. Khi cảm thấy sẵn sàng, GV mới báo cho YPC là đã sẵn sàng nhận lớp.

Các nội dung khuyến cáo cần chuẩn bị để dạy môn Scratch Begin:

  • Hoàn thành khoá học Accelerated Course trên code.org
  • Làm 2 project trên Code.org. Sử dụng Make a Play Lab App để tạo trò chơi và Draw Something để vẽ 1 bức tranh
  • Làm một project trên Scratch. Có thể là game, animation, mô phỏng 1 thí nghiệm gì đó hoặc một ứng dụng vui,…
  • Trợ giảng cho một khoá học Scratch Begin