Danh sách Giáo viên

Nhóm môn Scratch

 1. Thầy Hà Anh Dũng, Tp. HCM
 2. Thầy Vũ Bình Dương, Hà nội
 3. Thầy Đặng Trọng Hiếu, Vũng Tàu
 4. Thầy Phạm Văn Hoàng, Hà nội
 5. Hoàng Phương Nga, Hà nội
 6. Thầy Nguyễn Thành Quế, Hà nội
 7. Thầy Triệu Công Sơn, Hà nội
 8. Thầy Trần Đức Tâm, Hà nội
 9. Thầy Tạ Đức Thành, Hà nội
 10. Thầy Ngô Minh Thiện, Tp. HCM
 11. Thầy Nguyễn Xuân Trường, Hà nội
 12. Thầy Hồ Hoàng Tuấn, Tp. HCM
 13. Thầy Nguyễn Mạnh Tuấn, Hà nội
 14. Thầy Phạm Minh Hoàng, Hà Nội
 15. Cô Nguyễn Hồng Ngọc, Hà Nội

Nhóm môn Robotics

 1. Thầy Hà Trung Hiếu, Hà nội
 2. Thầy Tạ Đức Thành, Hà nội
 3. Thầy Lê Ngọc Tuấn, Hà nội. Chuyên gia công nghệ, Ban Công nghệ FPT
 4. Thầy Đoàn Thế Vinh, Hà nội

Môn 3D Printing

 1. Thầy Trần Thế Trung (PhD), Hà nội. Viện trưởng Viện Công nghệ, Đại học FPT.

Môn Web

 1. Thầy Quách Ngọc Xuân, Đại học Trực tuyến Funix.