Học thử free

Để quảng bá việc học lập trình đến cộng đồng, cũng như giúp các quý phụ huynh và các em học sinh quyết định có tham gia các lớp của YPC hay không, chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi học thử miễn phí theo hình thức Hour Of Code trong vòng 60p. Mục đích của buổi học thử là tạo hứng thú cho các bạn nhỏ thông qua thực hành, trải nghiệm với các sản phẩm thực tế và gần gũi.

Hãy đăng ký thông tin để nhận được email chi tiết mỗi khi có buổi học thử và khi mở các lớp học chính thức. Trường hợp YPC chưa tổ chức được buổi học thử, phụ huynh có thể liên hệ và cho con tham gia làm quan sát viên một buổi học của lớp đang chạy.

Dành cho các trường học, các trung tâm dạy trẻ: nếu quý vị muốn tổ chức HoC ở chỗ mình, hãy liên hệ với chúng tôi.

Classroom Rules
Nội quy lớp học YPC